Αποδοχή Όρων:

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου GamGod (εφεξής «ο ιστότοπος»), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

Καταλληλότητα χρήστη:

Οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, εγγυάστε ότι είστε 18 ετών και άνω.

Ακρίβεια περιεχομένου:

Το GamGod προσπαθεί να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για κριτικές καζίνο και σχετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, η Ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών. Συνιστάται στους χρήστες να επαληθεύουν τις πληροφορίες ανεξάρτητα.

Πνευματική ιδιοκτησία:

Όλο το περιεχόμενο στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικόνων και λογισμικού, είναι ιδιοκτησία της GamGod και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν, να διανέμουν ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της GamGod.

Συμπεριφορά χρήστη:

Οι χρήστες συμφωνούν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας για παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες απαγορεύεται αυστηρά.

Σύνδεσμοι τρίτων:

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η GamGod δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές αυτών των ιστότοπων τρίτων και ενθαρρύνει τους χρήστες να αναθεωρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους.

Αποποίηση Εγγυήσεων:

Η GamGod παρέχει τον Ιστότοπο σε βάση "ως έχει". Ο ιστότοπος δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου.

Τον περιορισμό της ευθύνης:

Η GamGod δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Πολιτική απορρήτου:

Οι πρακτικές απορρήτου της GamGod περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Τροποποίηση Όρων:

Η GamGod διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο των όρων. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά την πραγματοποίηση αλλαγών συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων.

Κυβερνητικός νόμος:

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται η GamGod.

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο ifno@gamgod.com